Rense og miljøteknikk AS
Lverandør av renseanlegg for kloakk, gråvann og sortvann
Rense og Miljøteknikk AS
Leverandør av renseanlegg for grå- og sortvatn (avløpsvatn og kloakk).
Renseanlegg fra Rense og Miljøteknikk AS montert i en hage.
Anleggene våre passer for alt fra én hytte/bolig til hytte- og boligfelt med flere hus/hytter. Våre renseanlegg er godkjent og testet etter NS 12566-3. Vi leverer også oljeavskillere og pumpestasjoner.
 Leverandør av grå- og sortvannsanlegg for hytter, eneboliger, boligfelt og hyttefelt i Nord-Norge m/Møre & Romsdal fra Kingspan Miljø AS
Eneimportør av mellomstore og store renseanlegg fra Kee Ltd

Hytter og boliger

Bolig- og hyttefelt

Større anlegg

Minirenseanlegg fra Rense og Miljøteknikk AS

Klargester BioDisc®

BioDisc® er prefabrikkerte anlegg for rensing av grå- og sortvann (avløpsvann og kloakk). Anlegget består av en tank som skal graves ned - det betyr at du slipper et ekstra overbygg i hagen.  Kun et lite, diskret styreskap (20 x 30 cm) som plasseres på garasjevegg el. vil være synlig utover lokket

 

Minirenseanlegg

Minirenseanlegg fra Rense og Miljøteknikk AS

Klargesters Biodisc® minirenseanlegg for 4 -14 boliger (20-50 pe) har god kapasitet til å behandle avløp fra mindre hyttefelt, en gruppe boliger, skoler og mindre overnattingssteder.

 

Mellomstore renseanlegg

Renseanlegg fra Rense og Miljøteknikk AS

Kee renseanlegg

Våre renseanlegg fra Kee Ltd er tilpasset norske forhold på alle måter.

Disse passer godt for hyttefelt og boligelt hvor det settes stort krav til rensing, lave driftsutgifter og minimalt med vedlikehold.

 

Større renseanlegg

 

Sidene er under konstruksjon/endring