Rense og Miljøteknikk AS
Faksstrandvegen 18, 7818 LUND

Mobil: +47 918 69 590 / +47 958 79 194
post@rmtas.no

Er din interesse:

Gråvannsanlegg?

Minirenseanlegg?

 

Ta kontakt

Skal anlegget brukes til :

Hus?

Hytte(r)?

Hvor mange hus/hytter skal tilknyttes renseanlegget?

Antall sengeplasser (husk at også anneks må tas med i beregningen)?

Andre opplysninger:

Ta kontakt

Personlig data

Adresse

Postnummer

Sted

Anleggsadresse? Postnummer/sted?

Gnr/Bnr?

Telefonnummer?

Mailadresse?

Ta kontakt

Rekkefølge

Kommune

Kontakt kommunen for å få klarlagt hva du må ha for å få utslippstillatelse. Hvor mange enheter, personer m.m.

 

Rense og Miljøteknikk AS

Ta kontakt med oss for å få pris og eventuell befaring for å finne beste plassering og løsning, samt nødvendig dokumentasjon for å søke om utslippstillatelse. Husk at serviceavtale skal følge med søknad om utslippstillatelse.

Entreprenør

Ta kontakt med entreprenør som kan stå som ansvarlig for nedsetting av anlegg, ansvarshavende (de fleste kommuner krever dette).

 

Elektriker

Ta kontakt med elektriker som kan foreta installasjon av anlegget.

 

Rense og Miljøteknikk AS

Ta kontakt med oss for bestilling – for de fleste anlegg er leveringstiden ca en uke.

 

Entreprenør og elektriker

Entreprenør og elektriker gjør sin jobb med nedsetting og tilkobling, og sjekker at alt er som det skal.

 

Rense og Miljøteknikk AS

Når anlegget er satt ned og startet opp, sendes signert og utfylt serviceavtale (vår gjenpart) til oss, og vi foretar oppstartskontroll.

Mottar en servicerapport

Etter det kommer vi til anlegget ditt minst to ganger i året og sjekker at alt er OK (lovpålagt), og du mottar en servicerapport etter hvert besøk. Vi varsler og deg og kommunen om det er behov for tømming av anlegget, selv om kommunene har egne rutiner for dette.

Statusmelding

Ved slutten av året sender vi oversikt til hver kommune om hvert anlegg sin status.

 

All rights reserved. Rense og Miljøteknikk AS | impressum | Kontakt