Rense og Miljøteknikk AS
Faksstrandvegen 18, 7818 LUND

Mobil: +47 918 69 590 / +47 958 79 194
post@rmtas.no

MINIRENSEANLEGG ER DIN LØSNING

BioDisc® BA-BF

Klargester BioDisc® er et pålitelig, effektivt og miljøvennlig avløpsrenseanlegg for alle dine kloakkbehov i hjemmet. Markedsledende Biodisc®-modeller fjerner 95 % av all forurensing – en standardverdi i bransjen.

Det er ideelt for steder der utslippet er til grunnen eller til et egnet vassdrag som er godkjent av myndighetene og der en septiktank ikke tilfredsstiller nødvendige standarder.

For ekstra trygghet kan vi tilby en 5 års utvidet garanti (sikkerhet) for BioDisc-anlegget.

Innholdet i avløpsvann har endret seg de siste tiårene. Med bakgrunn i dette har Kingspan Klargester utviklet et spesielt utjevninigssystem som opprettholder høy ytelse til tross for store organiske belastninger. De skadelige effektene av moderne desinfeksjonsmidler og rengjøringsmidler minimeres av dette systemet.

Unik og robust design for norske forhold

BioDisc ® er det eneste prefabrikkerte minirenseanlegget i Norge som benytter biorotorteknologi og returslampumping i renseprosessen.

Enkel levering og rask montering

På grunn av anleggets lave vekt kreves ikke store lastebiler eller heisekraner for å levere anlegget
til anleggsstedet.

Enkel behandling av kommunale søknader

Før et BioDisc ® anlegg kan installeres krever myndighetene at det gis tillatelse. I tillatelsen gir også kommunene vilkårene for at utslipp tillates.

Ingen mikroplast

BioDisc® benytter ikke komponenter av mikroplast i renseprosessen. Plastikk er en stadig økende trussel for miljøet – med BioDisc® teknologien unngår en denne problematikken.

Teknisk godkjenning

SINTEF og PIA godkjente anlegg – prefabrikkerte anlegg opp til 50 pe med typegodkjenning.

Alle våre anlegg opp til 50 pe er typegodkjente – se teknisk godkjenning.

 

BioDisc® er dimensjonert for følgende renseeffekt:

90
BOF5
90 % renseeffekt
90
Suspendert stoff
90 % renseeffekt
90
Totalfosfor
90 % renseeffekt

All rights reserved. Rense og Miljøteknikk AS | impressum | Kontakt