Rense og Miljøteknikk AS
Faksstrandvegen 18, 7818 LUND

Mobil: +47 918 69 590 / +47 958 79 194
post@rmtas.no

Ofte stilte spørsmål.

Hva må til for å få utslippstillatelse?

Du må søke kommunen om utslippstillatelse på et eget skjema, og for den typen anlegg du ønsker å benytte.

Du må legge ved en serviceavtale for anlegget, og du må normalt ha en ansvarshavende med ADK-godkjenniing.

Du må regne med at søknadsprosessen tar noen uker, så vær ute i god tid.

Last update on 07-08-2018 by Joar.

Hvor lang tid tar det å få levert ett anlegg?

De aller fleste anleggene har vi på lager, og da tar det fra 5-7 dager.

Anlegg fra 35 pe og oppover kan ta litt lengre tid, 3-6 uker.

Last update on 07-08-2018 by Joar.

Må jeg ha elektriker og rørlegger for å få i gang anlegget?

Det må til en elektriker for å montere styreskap og koblinger nede i anlegget. Det må være en egen kurs for anlegget, 10/16 amp.

Husk å be elektriker om samsvarserklæring etter at jobben er ferdig.

Strengt tatt behøves ikke rørlegger for å koble til tanken, da det her er bare ett rør inn og ett rør ut.

Last update on 07-08-2018 by Joar.

Er anlegget klart til bruk når strøm og utslipp er koblettil? Eller må dere komme å sette det i gang?

Når elektriker har koblet opp og testet funksjonene, og inn- og utløp er koblet på, er det bare å begynne å benytte anlegget.

Vi kommer innom på en oppstartskontroll når vi har mottatt serviceavtalen/beskjed om at anlegget er satt i drift.

Etter en liten periode på 2-6 mnd (avhenger av om det er bolig eller hytte) kommer vi og tilsetter kjemikalier for fossforfelling.

Last update on 07-08-2018 by Joar.

All rights reserved. Rense og Miljøteknikk AS | impressum | Kontakt