Rense og Miljøteknikk AS
Faksstrandvegen 18, 7818 LUND

Mobil: +47 918 69 590 / +47 958 79 194
post@rmtas.no

Klargester BioDisc®

Renseanlegg for de store og tunge oppgavene, fra 225 pe og oppover.

Ved å benytte seg av denne løsningen med store, prefabrikerte anlegg kan en benytte en trinnvis utbygging etter hvert som oppgavene til renseanlegget «vokser».

Ved hjelp av fordelingstanker og pumper, kan en legge til rette for en tilnærmet ubegrenset størrelse på anlegget. Lite arealkrevende og enkelt å bygge – og ikke minst; lave driftskostnader og lang levetid.

75 W

  • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Ingen støy, ingen lukt
  • Tilpasset for boliger med opptil 50 personer
  • Kontrollpanel varsler umiddelbart når det oppstår et problem
  • Lavt strømforbruk
  • Sertifisert i henhold til europeisk standard NS-EN12566-3
  • CE-merket
  • 5 års garanti i henhold til Norsk lov.
Gjennomstrømningsprosess
Den unike gjennomstrømningsprosessen med feedforward-hastighet gir full fleksibilitet. Roterende tromler sender ubehandlet vann via hver av rotorene. Disse drives uavhengig av hverandre og lar tromlene kjøre i ulik hastighet til rotoren.
Seksjonelle mediemoduler
Biosone-mediet i BioDisc®- modulsystemet er bygget med «kileformede» seksjoner for rotoren på to meter i diameter. En komplett kileseksjon kan fjernes fra rotoren ved vedlikehold eller inspeksjon uten at rotorstrukturen forstyrres. Dette gjør at rotoren ikke må demonteres.
Støttelagre til rotor
BioDisc®-rotoren støttes av et fotlager i hver ende av rotorakslingen. Disse er utstyrt med selvsmørende fettpatroner for kontinuerlig smøring. Vedlikehold av lagrene kan utføres ved å fjerne de individuelle lokkene. Det er ikke nødvendig å fjerne de store hovedlokkene.
Feste-/løfteanordninger
Renseanlegget kan løftes fra siden med gaffeltruck. Løftekrokene er integrert i stålrammen. Enheten kan også løftes på begge sider med gaffelforlengere. Alternativt kan enheten løftes med stropper. Fire løftebraketter er festet til rammen.

Godkjenning

SINTEF Byggforsk bekrefter at
Klargester BioDisc minirenseanlegg
er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til Forskrift om omsetning og dokumentasjon av
produkter til byggverk (DOK) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk
som er angitt i dette dokumentet

https://www.sintefcertification.no/en/product/index/2348/tg_20106

Trykk på bildet for å låste ned tekniske spesifikasjoner som pdf-brosjyre


All rights reserved. Rense og Miljøteknikk AS | impressum | Kontakt