Rense og miljøteknikk AS
Lverandør av renseanlegg for kloakk, gråvann og sortvann
Rense og Miljøteknikk AS
Leverandør av renseanlegg for grå- og sortvatn (avløpsvatn og kloakk).

Nord-Norge

Tromsø

 

ÅGE NILSEN A/S

Stakkevoll 63 9010 Tromsø

www.agenilsen.no

Kontaktperson: Idar Kolbeinsen.

idar@agenilsen.no

Tlf. 77693800/ 98209976